Teatroteka

Teatroteka to produkowany przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych cykl ekranizacji współczesnej polskiej dramaturgii teatralnej, tworzony przez młodych, często debiutujących twórców. Spektakle Teatroteki powstają z udziałem najwybitniejszych aktorów i realizatorów, przy wsparciu technologii i infrastruktury filmowej. 

Teatroteka podejmuje ważkie problemy współczesności, które jako teksty kultury, mogą stanowić znakomity materiał do realizacji zajęć edukacyjnych, między innymi: udziału polskich żołnierzy w misjach wojennych na Bliskim Wschodzie, wpływu mediów na kształtowanie systemu wartości i stylu życia współczesnego człowieka, roli rodziny w kształtowaniu postaw życiowych, poszukiwaniu własnej tożsamości. 

Do pięciu wybranych spektakli Teatroteki dostępne są materiały edukacyjne, na które składają się scenariusze lekcji opracowane dla różnych przedmiotów.

Spektakle Teatroteki są dostępne na DVD. Szczegóły znajdują się w zakładce Wydawnictwa DVD.

Projekt Teatroteka jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Custom - Materiały edukacyjne