PLATFORMA wfdif.online

Zapraszamy na nową platformę wfdif.online

To nowoczesna, dostępna bezpłatnie dla każdego platforma, na której w różnych strefach znajdują się autorskie projekty edukacyjne oraz filmowe WFDiF.

LIVE STREAM – kanał, na którym o wybranych godzinach można obejrzeć filmy wyprodukowane przez WFDiF - animacje, filmy edukacyjne, filmy fabularne, dokumentalne oraz wydania Polskiej Kroniki Filmowej.
Od września, każdego dnia o stałych godzinach można będzie obejrzeć wybrane filmy z serii "Historia w ożywionych obrazach". Godziny nadawania podane będą w programie na pasku z prawej strony ekranu.

STREFA VOD – tutaj znajdują się wybrane filmy fabularne, dokumentalne, Kroniki oraz animacje.

EDUKACJA – strefa z materiałami edukacyjnymi dostępnymi do pobrania oraz filmowymi zapisami warsztatów, wykładów i oprowadzań po Planie Filmowym. Nauczyciele, którzy założą bezpłatne konto na platformie, po zalogowaniu mogą utworzyć lekcje i udostępnić je swoim uczniom.

TEATROTEKA – przestrzeń prezentacji spektakli projektu TEATROTEKA. Znajdują się tutaj opisy, trailery, galerie fotosów i zdjęcia z planów. Platforma dostępna jest bezpłatnie pod adresem wfdif.online w zasięgu sieci Internet na komputerach i na urządzeniach mobilnych.